Sistemik Lupus Eritematozus Tanısında Hangi Laboratuvar Testleri Kullanılmaktadır?

Romatolog Dr. Selda Öktem